Javna rasprava za izradu Regulacionog plana za lokalitet izletišta Zeleni Vir

Javna rasprava za izradu Regulacionog plana za lokalitet izletišta Zeleni Vir

RP Zeleni Vir_Nacrt _maj_2020

01_N_Izvod iz plana viseg reda

02_ N_Postojeće stanje gradjevinskog fonda

03_N_Postojeće stanje infrastrukture

04_N_Postojeće stanje namjene površina zoning

05_N_Plan prostorne organizacije

06_N_Plan saobraćaja

07_N_Plan parcelacije

08_N_Plan gradjevinskih i regulacionih linija

09_N_Plan infrastrukture_ vodosnabdijevanje i odvodnja

10_N_Plan infrastrukture_ elektroenergetika

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u akademskoj 2018/2019. godini

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u akademskoj 2018/2019. godini

 

Obavještavamo studente da su dužni dostaviti brojeve žiro računa na koji će biti uplaćena stipendija do 25.09.2019. godine, na protokol Općine Olovo.