Završeno asfaltiranje puta Crni potok – Milankovići

U sklopu zajedničkog projekta ”Jačanje uloge MZ u BiH”,  koji uspješno provode Općina Olovo i UNDP, a koji finansira Vlada Švedske i Švicarske, zvanično je završena sanacija i asfaltiranje putnog pravca Crni potok – Milankovići.

Cilj projekta je podrška razvoju ruralnih područja u pogledu kvalitetnijeg mjesta za življenje, ali će prvenstveno u značajnoj mjeri olakšati saobraćanje mještana u ovom naselju.

Radovi su tekli predviđenom dinamikom, a izvođač istih bilo je preduzeće MGV Gradnja Zavidovići.

VLADA KANTONA SARAJEVO SA 200.000,00 KM FINANSIRA REKONSTRTUKCIJU PUTA PETROVIĆI-ŽERAVICE U OPĆINI OLOVO

Delagacija Vlade Kantona Sarajevo, koju su činili Ivana Prvulović – ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Enver Hadžiahmetović – ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša,  boravila je danas u radnoj posjeti Općini Olovo.

U kabinetu Općinskog načelnika ministrica Prvulović i načelnik Đemal Memagić potpisali su ugovor kojim Vlada Kantona Sarajevo donira 200 hiljada KM za rekonstrukciju regionalnog puta Olovo-Han Pijesak na dionici Petrovići – Žeravice.

Kako je u izjavi za naš Radio kazala ministrica Ivana Prvulović radi se o podršci održivom povratku na područjima izvan Kantona Sarajevo.

  • Drago nam je da se Općina Olovo prijavila na naš Javni poziv u okviru koga smo za održivi povratak izvan našeg Kantona opredjelili sredstva od 2,5 miliona KM, te još 2. miliona KM za Srebreničku regiju. Konkretnim projektom pomažemo održivi povratak u 9. povratničkih naselja koja gravitiraju ovoj  putnoj komunikaciji i to 6 naselja na području Olova i 3. naselja u opštini Han Pijesak – kazala je, između ostalog, ministrica Prvulović.  
  • Ovo su primjeri dobre saradnje i drago mi je da smo danas svjedočili lijepom gestu i primjeru kako oni koji mogu i imaju trebaju pomagati drugima. Posebno mi je drago što će ovih 200 hiljada KM biti uloženo u ova rubna povratnička naselja i mi ćemo to sa svoje strane u potpunosti realizovati u najskorije vrijeme i na najbolji način.

Tokom razgovora razmjenjena su iskustva i razgovarano o modalitetima buduće saradnje koja treba biti nastavljena, bez obzira ko će, i u kom sastavu, obnašati ministarske i druge funkcije nakon oktobarskih izbora.

Izvor: Radio Olovo

Nova javna rasvjeta u mjesnoj zajednici Careva Ćuprija

U okviru projekta ”Jačanje uloga mjesnih zajednica u BiH”, izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete, uspješno se implementira javna rasvjeta u MZ Careva Ćuprija, u cilju stvaranja ljepšeg, ugodnijeg i bezbjednijeg ambijenta svih mještana ovog područja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 37.261KM sa PDV-om, od čega UNDP obezbjeđuje 41,3%  novčanih sredstava, dok ostale troškove snosi Općina Olovo. Ugovor za izvođenje radova zaključen je sa firmom ”KOP I KO” d.o.o. Živinice.

Izgradnja novog dječijeg vrtića

Općina Olovo intenzivno radi na realizaciji ideje izgradnje dječijeg vrtića u Olovu. S obzirom da na području naše Općine već dugi niz godina ne postoji izgrađen i funkcionalan dječiji vrtić, poduzeli smo sve neophodne korake, te intenzivno radimo na realizaciji projekta izgradnje dječijeg vrtića. Shodno tome, potpisan je ugovor između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Općine Olovo, čime su nam odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 200.000KM za realizaciju projekta. Cilj projekta je zadovoljiti potrebe djece, rane i predškolske dobi, unaprijediti kvalitet predškolskog odgoja i obrazovanja, te povećati prostorne i tehničke kapacitete kroz izgradnju i opremanje dječijeg vrtića.

Koraci ka solarnoj energiji u javnim zgradama Općine Olovo

Općina Olovo u saradnji sa Centrom za energiju, okolinu i resurse “CENER 21” iz Sarajeva, a uz pomoć Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini provodi projekat razvoja i promocije korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti na području općine Olovo. U okviru promotivne kampanje, koja će rezultirati izradom “ studije izvodljivosti korištenja solarne energije u javnim zgradama u nadležnosti Općine Olovo” u petak 15.07.2022.godine na platou ispred zgrade Općine upriličena je javna prezentacija projekta energetske efikasnosti koja je obuhvatila razgovor i druženje sa građanima na temu postizanja energijski efikasnijeg domaćinstva. Uz to je izvršena podjela informativnih brošura sa savjetima za postizanje energijski efikasnijeg domaćinstva. 

Općina Olovo i Fond za zaštitu okoliša FBiH uspješno realizovali projekat “Uređenje parka Poligon”

Općina Olovo je u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, realizovala projekat „Uređenje parka Poligon“ po javnom  konkursu za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020.godinu – JK 2020/2, gdje je Fond za zaštitu okoliša FBiH u realizaciji projekta učestvovao  u iznosu od 14.872,10 KM, a Općina Olovo u iznosu 9.914,74 KM.

U skladu sa Ugovorom broj: 01-09-2-1547/2021 od 23.03.2021.godine sva sredstva su utrošena  za implementaciju projektnih aktivnosti.

Uspostava katastra komunalnih uređaja

Poštovani,

uporedo sa urbanizacijom i razvojem jedne lokalne zajednice dolazi do izgradnje i prateće komunalne infrastrukture. Razvijanjem stambenih urbanih i ruralnih naselja, s ciljem povećavanja kvaliteta života, neminovno dolazi i do razvoja mreže raznovrsnih komunalnih vodova, objekata i uređaja: vodovodna mreža, kanalizaciona mreža, telekomunikaciona mreža, elektroenergetska mreža, toplovodna i plinovodna mreža, mreža električnih vodova za potrebe saobraćaja i druge specijalne mreže (tečna goriva, sonovodi i dr.) sa pripadajućim objektima, tuneli, skladišta, pješački prolazi, podzemne garaže, podrumi i sl (u daljem tekstu: komunalni uređaji).

Katastar komunalnih uređaja ima izuzetan značaj prilikom planiranja prostora, odnosno prilikom izrade prostorno planske dokumentacije, za utvrđivanje vrijednosti građevinskog zemljišta, za projektovanje novih komunalnih vodova, rekonstrukciju starih i utvrđivanje kvarova na postojećim vodovima, te projektovanje novih priključaka kako za stambene tako i za industrijske i druge objekte.

Katastar komunalnih uređaja je zbirna tehnička evidencija o nadzemnim i podzemnim komunalnim uređajima i uspostavlja ga nadležni općinski organ uprave, po pravilu, za područje jedne općine. Uspostavlja se na osnovu:

  • prikupljenih podataka o postojećim komunalnim vodovima i
  • podataka snimanja novih komunalnih vodova.

Općina Olovo primjenjuje digitalni katastarski operat i stekli su se preduslovi za formiranje i primjenu digitalnog katastarskog operata komunalnih uređaja. Vlasnici komunalnih uređaja (Elektroprivreda, BH Telecom) dostavljali su elaborate o snimanju komunalnih uređaja u nadležnu službu, koja je iste zaprimala i zbog ne postojanja tehničkih uslova (softvera katastra komunalnih uređaja) iste nije provodila-evidentirala.

U prošloj godini, sa ciljem kontinuirane modernizacije baze podataka i unapređenja efikasnosti rada nadležne službe, Općina Olovo se obratila Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove sa zahtjevom da nam odobrite instalacija i pristup „softveru za katastar komunalnih uređaja“, što je i odobreno. Također, Općina Olovo je popisala zaprimljene elaborate predate u katastar Općine Olovo i u toku je priprema za unos u digitalni sistem podataka. U prilogu Vam dostavljam popis zaprimljenih elaborata.

Nadalje, Općinsko vijeće Olovo je na sjednici od 25.10.2021. godine donijelo Odluku o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja za područje općine Olovo („Službeni glasnik Općine Olovo“, broj: 7/21). Članom 4. Odluke utvrđeno je da su vlasnici komunalnih uređaja dužni Službi za ekonomske poslove, Odsjeku za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove dostaviti geodetske elaborate za sve postojeće uređaje na području općine Olovo, osim onih koji su već dostavljeni u digitalnom obliku.

U cilju prikupljanja podataka o postojećim komunalnim uređjima, u skladu sa zakonskim odredbama o korištenju podataka o komunalnim uređajima, Općina Olovo ovim putem upućuje javni poziv vlasnicima nadzemnih i podzemnih komunalnih uređaja da podatake o komunalnim uređajima stave na raspolaganje jedinici lokalne samouprave.

Molimo Vas, kao vlasnika/korisnika komunalnih uređaja, da za potrebe uspostave i izradite digitalnog katastra komunalnih uređaja, u roku od 1 mjesec od dana zaprimanja dopisa, Općini Olovo dostavite podatke u digitalnom obliku i/ili geodetske elaborate za sve postojeće uređaje na području općine Olovo. Također, ako se desila promjena na postojećem komunalnom uređaju (izgradnja novog uređaja, kao i rekonstrukcija ili napuštanje postojećeg uređaja), koja utiče na podatke u elaboratu katastra komunalnih uređaja, kao vlasnik/korisnik komunalnih uređaja dužni ste to prijaviti nadležnom općinskom organu uprave. Uz prijavu iz prethodnog stava, vlasnik/korisnik komunalnog uređaja dužan je priložiti geodetski elaborat o izvršenom geodetskom snimanju nastale promjene, na osnovu kojeg se ta promjena može unijeti u katastar komunalnih uređaja.

Nakon što Općina Olovo preuzme podatke u digitalnom obliku i/ili geodetske elaborate za sve postojeće uređaje slijedi provjera od strane Općine i nadzor od strane Federalne geodetske uprave da li je snimanje izvršeno u skladu sa normativima. O prijemu podataka/geodetskog elaborata Općina izdaje potvrdu, promjena se provodi u bazi podataka katastra uređaja, te o provedenoj promjeni dostavlja rješenje.

Za sve detalje oko preuzimanja podataka možete kontaktirati:

Ime i prezime zaduženih lica;Kopić Osman, geometar Čolaković Asim, geometar
Konatkt telefoni:032/829-540 (centrala) 032/829-545 (Katastar)
e-mail adrese zaduženih lica:katastar@olovo.gov.ba asim.colakovic@olovo.gov.ba

Općina Olovo će zainteresiranim licima omogućiti uvid u podatke katastra komunalnih uređaja, te na zahtjev zainteresirane strane izdati prepis ili kopiju podataka katastra komunalnih uređaja.

Nadam se da ćemo, na zadovoljstvo svih nas, uspješno realizovat projekat uspostave katastra komunalnih uređaja. Vama, kao ključnom učesniku projekta, unaprijed se zahvaljujem što ćete Općini Olovo na raspolaganje staviti podatke o Vašem komunalnom uređaju!

S poštovanjem!   

Općinski načelnik

Đemal Memagić