Direktni poziv za podnošenje prijedloga projekata partnerskih mjesnih zajednica u okviru nagradnog fonda je jedna od aktivnosti druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (MZ projekat) kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), a finansiraju Vlada Švicarske i Švedska. Projekti sa kojima navedene mjesne zajednice za područja Općine Olovo mogu učestvovati, isključivo su prioritetni projekti identifikovani putem organizovanih foruma mjesnih zajednica koje sudjeluju u implementaciji UNDP projekta ”Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Projekat ima za cilj unaprijediti kvalitet života građanki i građana u Bosni i Hercegovini (BiH) kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građanki i građana u javnom životu i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.