Zbog izvođenja radova na sanaciji kanalizacione mreže u narednom periodu bit će izmijenjen režim saobraćaja u ulici Branilaca. Molimo vozače i pješake da poštuju ove izmjene radi bezbjednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja.

Izmjene režima saobraćaja počinju 13.09.2023.godine i trajat će 15 dana.