Prema redovnom godišnjem planu Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, početkom 2023. godine je provedena finansijska revizija Općine Olovo za 2022. godinu. Za vrijeme prethodne i završne revizije Uredu je predočena cjelokupna tražena dokumentacija sa informacijama iz svih segmenata poslovanja Općine. Revizija je obuhvatala sve finansijske izvještaje, te reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.