Zaključkom Općinskog vijeća Olovo (broj: 01-01-3-1997/22 od 18.11.2022. godine) usvojen je Nacrt budžeta Općine Olovo za 2023. godinu. Po usvajanju Nacrt se upućuje u javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Javna rasprava organizuje se u mjesnim zajednicama, klubovima vijećnika, političkim strankama koje participiraju u radu Općinskog vijeća, nadležnim radnim tijelima Općinskog vijeća, nevladinim i neprofitnim organizacijama. Centralna javna rasprava o Nacrtu budžeta Općine Olovo za 2023. godinu održati će se dana 07.12.2022. godine, sa početkom u 13h  u sali Općinskog vijeća Općine Olovo.

Rok za dostavljanje primjedbi, sugestija i prijedloga je 07.12.2022. godine!