Sagledavajući cjelokupnu situaciju na tržištu i poskupljenja karata đačkog prevoza, Općina Olovo odlučila se za još jednu subvenciju, kao značajan vid podrške,a to je subvencija za sve đake putnike srednjih škola koji ispunjavaju uslove propisane pravilnikom. Subvecioniranje troškova prevoza učenicima MSS ”Musa Ćazim Ćatić” Olovo za školsku 2022/2023.godinu vršit će se na osnovu odluke koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Olovo.