Pozivaju se građani Općine Olovo da iskažu svoj interes o spremnosti sufinansiranja projekta izgradnje vlastitih septika za prihvat komunalnih otpadnih voda. Slijedeći politike zaštite okoliša, a posebno zaštite voda Općina Olovo spremna je sufinansirati ovu vrstu projekata zajedno sa građanima.

Zainteresovani građani obavezni su popuniti prijavni obrazac sa svim relevantnim podacima koji se nalazi na šalteru Općine Olovo.