U cilju izrade Plana kapitalnih investicija Općine Olovo za 2024. godinu potrebno je da Općini Olovo dostavite svoje prijedloge, prema prioritetima, za uvrštavanje u Plan za 2024. godinu.

Za svaki predloženi projekat potrebno je popuniti obrasce koji se nalaze u prilogu , a Komisija za strateško planiranje i razvoj općine imenovana od strane Općinskog vijeća Olovo, će razmotriti pristigle prijedloge i iste bodovati.