Načelnik

Telefon: 032/829-540
Faks: 032/829-568
Email: nacelnik@olovo.gov.ba

Općinsko vijeće

Telefon: 032/829-559
Faks: 032/829-568
Email: opcinsko.vijece@olovo.gov.ba

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Telefon: 032/829-566
Faks: 032/829-568
Email: opca.uprava@olovo.gov.ba

Služba za ekonomske poslove

Telefon: 032/829-567
Faks: 032/829-568
Email: privreda@olovo.gov.ba

Služba civilne zaštite

Telefon: 032/829-565
Faks: 032/829-568
Email: civilna@olovo.gov.ba

Katastar

Telefon: 032/829-545
Faks: 032/829-568
Email: katastar@olovo.gov.ba

Inspekcija

Telefon: 032/829-547
Faks: 032/829-568
Email: inspekcija@olovo.gov.ba

Administrator

Telefon: 032/829-555
Faks: 032/829-568
Email: administrator@olovo.gov.ba