Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić danas je sa direktorom projektne jedinice koja realizira projekte IFAD-a Halilom Omanovićem i direktorom Agencije za vodno područje rijeke Save, Sejadom Delićem posjetio Općinu Olovo i održao radni sastanak s načelnikom Đemalom Memagićem o stanju u oblasti poljoprivrede i vodoprivrede na području ove općine.

Tokom sastanka istaknuta je opredijeljnost resornog federalnog ministarstva da u okviru mogućnosti i kapaciteta pomognu razvoj Olova ali i drugih lokalnih zajednica na području Federacije BiH.

-Na području općine Olovo realizirali smo nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata poput Gradske tržnice Olovo i vodovoda Olovske Luke i Gornje Olovo kao i projekata u kojima smo podržali 106 farmera sa “start paketima” i opremom za uzgoj maline. Ukupno za navedene projekte izdvojeno je više od 1,4 miliona KM. U oblasti vodoprivrede to su projekti regulacije korita rijeke i izgradnje obaloutvrda na rijeci Krivaji, a nakon poplava u ovoj općini sanirali smo i korito rijeke Stupčanice, sanaciju fekalne i kišne kanalizacije, sanaciju klizišta, lokalnih puteva i gradskih ulica. U planu za ovu godinu je realizacija projekta sanacije puta i mosta u naselju Dugandžići ukupne vrijednosti 250 hiljada KM, izjavio je tokom posjete ministar Dedić.

Načelnik Memagić zahvalio se ministru Dediću na upriličenoj posjeti te kazao kako dijeli zadovoljstvo sugrađana realiziranim projektima koje je podržalo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na području općine Olovo.

-Realizirani projekti su direktno i indirektno podržali razvoj Olova i mi kao predstavnici ove lokalne zajednice smo zahvalni na pruženoj podršci od strane resornog federalnog ministarstva, kazao je načelnik Memagić.

Nakon radnog sastanka ministar Dedić i načelnik Memagić obišli su Gradsku tržnicu koja je jedan od uspješno realiziranih projekata.