Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica već duži niz godina provodi aktivnosti projekata koji se odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Predavači ispred Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u saradnji sa Općinom Visoko održat će edukaciju za farmere u Kulturnom centru Altindag – Visoko o podizanju zdravstvene sigurnosti i kvalitete proizvoda na temu „Peradarstvo“.

Bitno je napomenuti da je ova edukacija besplatna, a prisutnim će biti dodijeljene i štampane smjernice koje će farmerima služiti kao vodić za usklađivanje proizvodnje i postizanje standarda proizvoda, što će ih u krajnjem učiniti konkurentnijim na tržištu.