Općinsko vijeće Općine Olovo, na sjednici održanoj dana 02.11.2018. godine donijelo je ODLUKU O KRITERIJIMA ZA VRIJEDNOVANJE ZAHTJEVA INVESTITORA ZA IZGRADNJU TURISTIČKIH NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE OLOVO.