Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je na Devetoj sjednici održanoj 07.12.2023. godine u Kiseljaku, između ostalog, razmatralo uticaj Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine na budžete jedinica lokalne samouprave. Ukazano je na ozbiljne probleme do kojih će doći zbog najavljenog poskupljenja cijena električne energije jedinicama lokalne samouprave od 01.01.2024. godine. Najavljeno enormno poskupljenje cijena električne energije i do 250 % bi dovelo u pitanje normalno funkcionisanje i servisiranje obaveza jedinica lokalne samouprave a što u konačnici može ozbiljno ugroziti sigurnost i javno zdravlje građana.  Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova FBiH traži hitan razgovor sa Federalnim premijerom i resornim ministrom u cilju prevazilaženja postojeće situacije.

Također, Savez kao zakonski zastupnik jedinica lokalne samouprave zahtijeva hitno održavanje konferencije za medije u zgradi  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj će se pored ovog pitanja kandidovati i pitanje Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine koji su u proceduri usvajanja.