• Broj telefona: +387 32 829-540

Općina Olovo

Pitanja i odgovori

Da li se taksa za izvode može platiti u eurima ili drugoj valuti?

Ne može jer je zvanična valuta Bosne i Hercegovine konvertibilna marka, do koje se može doći u svim mjenjačnicama.

 

Kako se može izvršiti promjena prezimena nakon vjenčanja u inostranstvu?

Potrebno je izvršiti naknadni upis vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih u općini u kojoj je jedan od bračnih partnera imao posljednje prebivalište u Bosni i Hercegovini.

 

Na koji način se vrši promjena ličnog imena i gdje?

Promjena ličnog imena se vrši podnošenjem zahtjeva za promjenu ličnog imena nadležnoj policijskoj upravi, a to je policijska uprava u mjestu posljednjeg prebivališta osobe.

Kako se vrši ispravka ili dopuna podataka u matičnim knjigama?

Podnošenjem zahtjeva za ispravku ili dopunu podataka u matičnim knjigama i to policijskoj upravi na čijem poručju se vodi matična knjiga u kojoj treba izvršiti ispravku ili dopunu podataka.

Da li se u općini može izvršiti legalizacija potpisa za poslove vezane za nekretnine (ugovori, punomoći, izjave)?

Ne može jer je Zakonom o notarima propisano da svi poslovi koji se tiču nekretnina zahtjevaju notarsku obradu.

Da li se može izvršiti legalizacija potpisa sa ličnom kartom a bez prisustva osobe čiji se potpis legalizuje?

Ne može, obavezno je prisustvo osobe čiji se potpis legalizuje.

Da li se može izvršiti ovjera fotokopije dokumenta bez originalnog primjerka?

Ne može neophodno je da se izvrši uvid u original dokumenta.

Kako se vrši ovjera dokumenata na stranom jeziku?

Da bi se izvršila ovjera dokumenta na stranom jeziku potrebno je da sudski tumač uporedi kopiju i original dokumenta.

Ko se smatra Civilnom žrtvom rata?

Civilna žrtva rata je lice kod kojeg je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, uslijed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo oštećenje organizma, što uključuje mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja ili nestanak i pogibiju tog lica. Posebnom kategorijom civilnih žrtava rata smatraju se lica koja su preživjela seksualno zlostavljanje i silovanje

Kako ostvariti pravo na novčanu pomoć po osnovu bolesti?

Pravo na ličnu invalidninu, ortopedski dodatak i njegu i pomoć od strane druge osobe po osnovu bolesti moguće je ostvariti preko Centra za socijalni rad općine na čijem području osoba ima prebivalište. Zahtjev za ostvarivanja nekog od navedenih prava, podnosi se Centru za socijalni rad.

Kako se može upisati staž po osnovu učešća u Armiji BiH iz perioda 1992-1995 i ko je nadležan za upis u radnu knjižicu?

Na osnovu uvjerenja koje izdaje Ministarstvo odbrane, a u kojem je upisan period proveden u OS Armije BiH, upis staža vrši Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje.

Kako se može osoba staviti pod starateljstvo?

Prijedlog za oduzimanje poslovne sposobnosti pokreće se na Općinskom sudu, a prijedlog za stavljanje određene osobe pod starateljstvo podnosi se Centru za socijalni rad, koji utvrđuje relevantne činjenice za navedena pitanja. Za staratelja se određuje osoba koja ispunjava Zakonom propisane uslove, bilo da je riječ o srodniku, prijatelju ili uposleniku Centra za socijalni rad koji će se u budućnosti starati o pravima i interesima svog štićenika.

 

end faq

O nama

Na 56. kilometru magistralnog puta Sarajevo-Tuzla nalazi se Olovo, drevni srednjo - bosanski grad, stasao na trima rijekama. Kroz dugu, višestoljetnu historiju, ovud su vodili svi putevi i hodili karavani na sve četiri strane svijeta. Na stranicama koje slijede upoznaćemo Vas bliže sa ovim živopisnim gradom i općinom, te njegovim nasljeđem i bogatim resursima. Opširnije...

Kontaktirajte nas

  • Adresa: Branilaca grada bb, 71340 Olovo
  • Tel: +387 32 829 540
  • Fax: +387 32 829 568
  • Email: opcina @ olovo.gov.ba