Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 20. sjednici održanoj 22.12.2023.godine prihvatila je Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Shodno tome, u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona dana 11.01.2024. godine u 09:30 sati u sali Općinskog vijeća Općine Olovo održat će se Javna rasprava o Nacrtu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Ze-do kantona.

Pozivamo sve građane Općine Olovo da se odazovu ovom pozivu u što većem broju, sa konkretnim prijedlozima i primjedbama na Nacrt koje će biti uzete u razmatranje prije utvrđivanja konačnog prijedloga koji će biti upućen prema Vladi Zeničko-dobojskog kantona na razmatranje.