Općina Olovo graniči sa sedam općina: Ilijaš, Sokolac, Han Pijesak, Kladanj, Banovići, Zavidovići i Vareš.

Na prostoru općine koji obuhvata 408 km2 (8,4 % površine Regiona) živi trenutno oko 11. 000 stanovnika.

Dosadašnji uravnotežen razvoj sistema naselja u općini Olovo uglavnom je uvjetovan specifičnim, veoma povoljnim, geoprometnim položajem općine u Regiji i državi. Sam općinski centar se nalazi na magistralnom putu Sarajevo – Tuzla dok tri regionalna puta (prema Zavidovićima, Han Pijesku i Sokocu) praktično pokrivaju gotovo cjelokupnu područje općine i povezuju veliki broj naselja. Ovim se može objasniti činjenica da i pored ruralnog egzodusa na području općine nije došlo do masovnog napuštanja seoskih naselja i koncentracije u općinskom centru.

Gotovo sva radna mjesta su skoncentrirana u općinskom centru.

Sa tendencijom monocentričnog razvoja moglo bi se govoriti i o određenoj tendenciji spontanog policentrizma u sistemu naselja. Tako je u nekim povoljno lociranim naseljima u kojima raste broj stanovnika (Solun, Careva ćuprija, Čuništa) došlo do skromne disperzije nekih centralnih funkcija (školstvo, zdravstvo, uslužne djelatnosti) i na taj način do formiranja naselja sa nekim (rudimentarnim) osobinama lokalnih centara.

Mrežu centara sistema naselja općine Olovo čine:

 • Općinski centar Olovo;
 • Prigradska naselja Olovske Luke*;
 • Dolovi (centar zajednice sela).

Centri zajednice sela Solun;

 • Careva Ćuprija (Kamensko);
 • Petrovići;
 • Dolovi (kao prigradsko naselje);

Naselje Olovske Luke već sada čine jednu vrstu longitudinalno urbane aglomeracije sa općinskim centrom.

Urbana oprema u općinskom centru zadovoljava u potpunosti cjelokupno stanovništvo općine, te ga čine sljedeći sadržaji;

 • dom zdravlja;
 • apoteka;
 • veterinarska stanica;
 • obdanište;
 • centar za socijalni rad;
 • samostalna osmogodišnja škola;
 • srednjoškolski centar;
 • dom kulture;
 • biblioteka;
 • kino;
 • trgovine za povremeno i dnevno snadbjevanje;
 • robna kuća;
 • hoteli ili moteli;
 • restorani;
 • filijala banke;
 • kompletna PTT jedinica.

Odlukom o prostornom uređenju područja općine Olovo utvrđeno je 60 urbanih područja.

Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Olovo imala je 16.956 stanovnika, raspoređenih u 44 naselja.

Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma, veći dio općine Olovo ušao je u sastav Federacije Bosne i Hercegovine.

U sastav Republike Srpske ušla su naseljena mjesta: Gornji Drapnići i Šaševci, te dijelovi naseljenih mjesta: Gurdići, Kolakovići i Krajišići.

 • Nacionalni sastav stanovništva - općina Olovo prema popisu iz 1991. godine

  Ukupno: 16.956

  • Muslimani – 12.699 (74,89%)
  • Srbi – 3.193 (18,83%)
  • Hrvati – 642 (3,78%)
  • Jugoslaveni – 285 (1,68%)
  • ostali, neopredijeljeni i nepoznato – 137 (0,82%)
 • Nacionalni sastav stanovništva - Grad Olovo prema popisu iz 1991. godine

  Ukupno: 3.311

  • Muslimani – 2.143 (64,72%)
  • Srbi – 820 (24,76%)
  • Hrvati – 94 (2,83%)
  • Jugoslaveni – 202 (6,10%)
  • ostali, neopredijeljeni i nepoznato – 52 (1,57%)
 • Popis iz 1981. godine

  Ukupno: 16.341

  • Muslimani – 11.593 (70,94%)
  • Srbi – 3.349 (20,49%)
  • Hrvati – 802 (4,90%)
  • Jugoslaveni – 478 (2,92%)
  • ostali, neopredijeljeni i nepoznato – 119 (0,75%)
 • Popis iz 1971. godine

  Ukupno: 15.203

  • Muslimani – 10.546 (69,36%)
  • Srbi – 3.601 (23,68%)
  • Hrvati – 930 (6,11%)
  • Jugoslaveni – 46 (0,30%)
  • ostali, neopredijeljeni i nepoznato – 80 (0,55%).