Danas je u prostorijama Općine Olovo potpisan ugovor između članova grupe koju čine Adis Hasanspahić, Amir Muminović i Nusmir Muminović i članova omladinske banke Olova koja je osnovana u okviru projekta fondacije Mozaik 2017. godine. Projekat pod nazivom ”Turizam plus”, čija vrijednost iznosi 2.410 KM, bit će realizovan u narednom periodu na području MZ Solun. Podršku istom svakako je pružila i Općina Olovo na čelu sa načelnikom g-dinom Đemalom Memagićem.

Primarni zadatak Općine Olovo je stvaranje kvalitetnih uslova za život građana, pa tako i mladih ljudi kao i očuvanje životne sredine. Evidentno je da su našoj državi potrebni obrazovani mladi ljudi koji će postati odgovorni građani i shodno tome na sebe preuzeti odgovornost za brigu o sredini u kojoj žive.

Ovo je svakako dobar primjer prakse omladinskog aktivizma koji je ujedno i jedan od preduslova za razvoj, puni angažman mladih i mogućnost da iskažu svoju kreativnost i potencijale kroz razne vidove društvenog života.