Olovo leži na sastavcima krakova Stupčanice i Bioštice koje čine Krivaju. Gravitacijska povezanost Olova prema sjeveru i sjeverozapadu ide riječnom dolinom Krivaje, prema sjeveroistoku riječnom dolinom Stupčanice, te prema jugu i jugoistoku riječnom dolinom Bioštice. U svim ovim pravcima cjelokupno područje oko rijeka sa prekrasnim prirodnim motivima predstavlja turističku vrijednost od kojih izdvajamo nekoliko prirodnih dragulja;

 • Klisura u Ćudima;
 • Izletište Zeleni Vir;
 • Ponijeračka pečina, te
 • Banja na Krivaji.

Okosnicu potencijala i turističke ponude općine Olovo de facto čine izvori mineralne vode na kojima općina leži. Na području općine Olovo nalazi se ukupno devet izvorišta termo- mineralne vode. Jedno od tih se nalazi u centru samog grada Olova, gdje su već instalirane tri bušotine za crpljenje.

Još 1887. godine vršene su analize sastava vode i njene temperature koja je prema zapisu iz tog perioda iznosila 31, 5 stepeni C. „Termalno vrelo u Olovu je vrlo izdašno, vrelo je razbijeno pa voda izbija na više mjesta. Temperatura vode iznosi 36 stepeni C“.

Zapisi Ministarstva narodnog zdravlja Kraljevine SHS govore o vodi jedinstvenoj po hemijskom sastavu (blago mineralizirana voda) i temperaturi u rasponu od 34- 36 stepeni C.

Osnovne karakteristike vode nisu se promijenile posljednih 100 godina, odlikuje se izvanrednim karakteristikama za liječenje:

 • Reumatskih;
 • Ženskih i kožnih oboljenja;
 • Bolesti organa za varenje;
 • Očnih bolesti;
 • Neuroloških bolesti;
 • Povrede i postoperativna stanja.

Na udaljenosti cca. 300 m od izvorišta izgrađen je hotel “Aquaterm” Olovo. Hotel je uređen kao Javna Zdravstvena Ustanova, te stručno hotelsko i medicinsko osoblje pruža usluge:

 • Fizikalne terapije;
 • Hidroterapije;
 • Elektroterapije i
 • Kinezoterapije.

Općina obiluje kulturno- historijskim naslijeđem. Najznačajnija dimenzija su stećci, nadgrobni spomenici iz prošlosti Bosne i Hercegovine.

Na oko 40 lokaliteta se nalaze stećci i predstavlja najveću koncentraciju na području jedne općine;

 1. Jela Šuma, kraj puteljka koji od Ivanjskog brda vodi prema selu Krivajevićima (3 spomenika);
 2. Musići- Mramorje (80 spomenika od kojih je ukrašeno 12) i koji su uvršteni na UNESCO listu;
 3. Bakići- 5 lokaliteta: a) pod Klisom, b) Klis, c) Grabljica, d) Vlaškovac, e) Slavanj;
 4. Kozjaci (9 spomenika);
 5. Boganovići (38 stećaka);
 6. Križevići.

Od 263 spomenika na ovim lokalitetima ukrašen je 61 primjerak. Osim stećaka treba naglasiti i postojanje Obeliska na kraju šume Vlaškovac (300 m nad vrelom Kamenica). Spomenik je veoma bogato ornamentisan.

U naselju Bakići nalazi se i crkva i svetište Svetog Roka, udaljeno 1km od glavnog puta.

Ipak, najpoznatije i najstarije svetište na Balkanu je Svetište Gospe Olovske. Radi se o vrlo značajnom sakralnom objektu koje stanovništvo obilazi iz godine u godinu u sve većem broju u čijoj funkciji je i franjevački samostan.

Kada je riječ o vjerskim objektima, u Olovu je sagrađena džamija stara više od 4 stoljeća (cca. 16. stoljeće), koja je neprestano u funkciji, ali i pravoslavna crkva na jednom od obronka iznad mjesta. Svi vjerski objekti su očuvani u toku agresije na Olovu što predstavlja svojevrstan dokaz suživota na ovom prostoru.

Uz banjski i kulturno- historijski turizam spomenut ćemo i brdski biciklizam, rafting, planinarenje kao i free climbing stazu za penjanje, što je posebno značajno jer se radi o prirodnoj stijeni čime je izazov za potencijalne korisnike veći.

Područje Olova bez sumnje obiluje raznim mogućnostima za lov, bogato je visokom, srednjom i niskom divljači. Aktuelna lovišta na području Olova su Kamenica, Velika glava, Žeravica, Orlja, Smolin, Kruskovica, Drecelj. Lovačka društva uređuju i održavaju ova lovišta i pokušavaju da uspostave kontrolu ulova i zaštite pojedine vrste.

Obzirom na riječne tokove Olova, povoljne ekološke uslove i biološka svojstva vodotoka razvija se ribolov. Izdvojeni ribolovni revir je u Boganovićama, na mjestu formiranja rijeke Krivaje i Zeleni Vir.

Jedna od najljepših destinacija izletišta je Zeleni Vir na izvorištu rijeke Bioštice koje je okruženo crnogoricom, pogodno za kupanje i robolov.