Održana 9.sjednica Predsjedništva saveza

Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je na Devetoj sjednici održanoj 07.12.2023. godine u Kiseljaku, između ostalog, razmatralo uticaj Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine na budžete jedinica lokalne samouprave. Ukazano je na ozbiljne probleme do kojih će doći zbog najavljenog poskupljenja cijena električne energije jedinicama lokalne samouprave od 01.01.2024. godine. Najavljeno enormno poskupljenje cijena električne energije i do 250 % bi dovelo u pitanje normalno funkcionisanje i servisiranje obaveza jedinica lokalne samouprave a što u konačnici može ozbiljno ugroziti sigurnost i javno zdravlje građana.  Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova FBiH traži hitan razgovor sa Federalnim premijerom i resornim ministrom u cilju prevazilaženja postojeće situacije.

Također, Savez kao zakonski zastupnik jedinica lokalne samouprave zahtijeva hitno održavanje konferencije za medije u zgradi  Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj će se pored ovog pitanja kandidovati i pitanje Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine koji su u proceduri usvajanja. 

Obavještenje za demobilisane borce

Služba za Opću upravu i društvene djelatnosti Općine Olovo obavještava demobilisane borce mlađe od 57 godina života koji su korisnici prava na novčanu egzistencijalnu naknadu da su obavezni u skladu sa članom 14.Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi ZDK od 01.12. do 31.12. tekuće budžetske godine ovoj službi dostaviti dokumentaciju radi ažuriranja podataka, a u svrhu nastavka isplate u narednoj budžetskoj godini.

TRAŽENA DOKUMENTACIJA:

  1. Uvjerenje o kretanju za demobilisane borce (MUP ZDK),
  2. Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje ZDK za demobilisane borce (Biro Olovo),
  3. Kućna lista ( Za one koji su sami u kućnoj listi Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju),
  4. Uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva, koji su navedeni u kućnoj listi. (Za zaposlene tri platne liste, a za nezaposlene uvjerenje o statusu osiguranika Porezne uprave FBiH).

Napomena: U slučaju da korisnik prava u predviđenom roku ne dostavu dokumentaciju, izvršit će se obustava isplate egzistencijalne naknade.

Služba za Opću upravu i društvene djelatnosti Općine Olovo