U Općini Olovo implementiran je još jedan značajan projekat iz oblasti vodosnadbijevanja, čije postojanje datira još od 1978. godine.  Radi se o uspješno zavšenom projektu ” Vodosnadbijevanja naselja  – Izgradnja vodovoda Solun” u MZ Solun koji je realizovan u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK i Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Riječ je o projektu koji je realizovan u tri faze čija ukupna vrijednost iznosi cca 600.000,00 KM. U trećoj, završnoj fazi ovog projekta uloženo je 311.000,00 od čega je Fond za zaštitu okoliša FBiH osigurao sredstva u iznosu od 40.000,00KM. 

U okviru ovog projekta urađen je novi bazen zapremine 50m³, kompletan cjevovod od polietilenskih cijevi radnog pritiska od 10 i 25 bara sa svim potrebnim pratećim objektima duž trase. Ovim projektom cjevovod je dimenzioniran na planski period od 25 godina, sa prosječnim godišnjim priraštajem stanovništva od 2,0%. Na ovaj vodovod priključeno je 150 učesnika, sa cca 600 stanovnika. Završetkom ovog projekta riješen je dugoročni problem vodosnadbijevanja mještana naselja Solun, čestih pucanja instalacija kao i problem nelegalnih priključaka na vodnu mrežu.

 U toku je rekonstrukcija vodovodne mreže u dijelovima naselja koji nisu bili obuhvaćeni projektom što podrazumijeva poboljšanje vodosnadbijevanja u kontinuitetu.

Izvođači radova na izgradnji vodovoda bili su Dževkomerc inžinjering d.o.o. Zavidovići i DKM Gradnja d.o.o. Maglaj.