Javni poziv za dodjelu podsticaja zapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem zapošljavanja u pravnim licima u 2024.godini

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Općine Olovo koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u Općini Olovo i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Općini Olovo o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava u svrhu podsticaja zapošljavanja.

Obrasce zahtjeva zainteresovani kandidati mogu preuzeti u nadležnoj službi Općine Olovo.

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024.godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u 2024.godini.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 28.03.2024. godine.

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koje će finansirati/sufinansirati Općina Olovo u 2024. godini

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 20. sjednici održanoj 22.12.2023.godine prihvatila je Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica. Shodno tome, u organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona dana 11.01.2024. godine u 09:30 sati u sali Općinskog vijeća Općine Olovo održat će se Javna rasprava o Nacrtu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Ze-do kantona.

Pozivamo sve građane Općine Olovo da se odazovu ovom pozivu u što većem broju, sa konkretnim prijedlozima i primjedbama na Nacrt koje će biti uzete u razmatranje prije utvrđivanja konačnog prijedloga koji će biti upućen prema Vladi Zeničko-dobojskog kantona na razmatranje.

Javni poziv – Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa ivaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom raspisao je dva Javna poziva.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 01.10.2023. godine.

JAVNI POZIV – Plan kapitalnih investicija za 2024.godinu

U cilju izrade Plana kapitalnih investicija Općine Olovo za 2024. godinu potrebno je da Općini Olovo dostavite svoje prijedloge, prema prioritetima, za uvrštavanje u Plan za 2024. godinu.

Za svaki predloženi projekat potrebno je popuniti obrasce koji se nalaze u prilogu , a Komisija za strateško planiranje i razvoj općine imenovana od strane Općinskog vijeća Olovo, će razmotriti pristigle prijedloge i iste bodovati.

Poziv potencijalnim korisnicima sredstava iz Budžeta Općine Olovo za 2024.godinu

Na osnovu člana 15.-28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ( ”Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) pozivaju se potencijalni korisnici sredstava iz Budžeta Općine Olovo da dostave svoje zahtjeve za dodjelu sredstava iz Budžeta Općine Olovo za 2024.godinu.

JAVNI POZIV o iskazivanju zainteresovanosti građana za projekat izgradnje septika za prihvat otpadnih voda koje će sufinansirati Općina Olovo

Pozivaju se građani Općine Olovo da iskažu svoj interes o spremnosti sufinansiranja projekta izgradnje vlastitih septika za prihvat komunalnih otpadnih voda. Slijedeći politike zaštite okoliša, a posebno zaštite voda Općina Olovo spremna je sufinansirati ovu vrstu projekata zajedno sa građanima.

Zainteresovani građani obavezni su popuniti prijavni obrazac sa svim relevantnim podacima koji se nalazi na šalteru Općine Olovo.