Danas je u prostorijama Društvenog centra Općine Olovo dodijeljena računarska oprema mjesnim zajednicama Kamensko-Magulica i  MZ Petrovići koje su aktivno sudjelovale u realizaciji projekta ”Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH”, a koji se provodi u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP).

Ovaj projekat ima za cilj da potakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga te u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva.  Kroz provedbu operativnog plana vizije razvoja mjesnih zajednica doprinijet će se intenzivnijem razvoju  kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana u javnom životu, dok istovremeno predstavljaju primjer rada lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i služe kao katalizator za demokratske transformacije na lokalnom nivou.

Računarska oprema, čija ukupna vrijednost iznosi 4.216,00 KM omogućiti će mjesnim zajednicama kvalitetnije i efikasnije pružanje usluga građanima na području spomenutih mjesnih zajednica.