Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači, koji su se prijavili na Javni poziv za odobravanje i dodjelu poticajnih sredstava za jesenju sjetvu (broj: 02-20-1-1570/22 od 22.11.2022. godine) i kojima je Rješenjem Općinskog načelnika (broj: 02-20-1-1570-1/22 od 08.06.2023. godine) utvrđeno pravo na poticajna sredstva,  da je Općina Olovo dana 16.08.2023. godine odobrena novčana sredstva uplatila na lične račune proizvođača.

Zelena polja su osnova našeg zdravog života i samim tim naša obaveza je da pružamo podršku poljoprivrednim proizvođačima, jer isti svojim radom osiguravaju finansijska sredstva za život svojih porodica, ali i zdravu hranu našim porodicama.