Općina Olovo intenzivno radi na realizaciji ideje izgradnje dječijeg vrtića u Olovu. S obzirom da na području naše Općine već dugi niz godina ne postoji izgrađen i funkcionalan dječiji vrtić, poduzeli smo sve neophodne korake, te intenzivno radimo na realizaciji projekta izgradnje dječijeg vrtića. Shodno tome, potpisan je ugovor između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Općine Olovo, čime su nam odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 200.000KM za realizaciju projekta. Cilj projekta je zadovoljiti potrebe djece, rane i predškolske dobi, unaprijediti kvalitet predškolskog odgoja i obrazovanja, te povećati prostorne i tehničke kapacitete kroz izgradnju i opremanje dječijeg vrtića.