U nizu projekata koje ovih dana provodi Općina Olovo, jutros je počela realizacija još jednog veoma značajnog projekta za naš grad. Naime, nakon okončanog postupka javne nabavke radova, potpisan je Ugovor o “Izvođenju radova na vanjskom uređenju i odvodnji površinskih voda na platou Zanatskog centra”. Izvođač radova je preduzeće ”Dobojputevi” DD Doboj Jug, a vrijednost potpisanog ugovora iznosi 46.820 KM. Podizvođačke radove vrši JKP ”Bioštica” Olovo, koji su jutros i zvanično počeli sa radom.

Ovim će ovaj dio našeg grada poprimiti puno ljepši izgled, a u narednom periodu očekuje nas realizacija novih projekata.