Na osnovu Programa utroška sredstava ”Poticaj za razvoj poljoprivrede”, utvrđenim Budžetom Općine Olovo za 2024.godinu i Uputstva o poticaju primarne proizvodnje za 2024.godinu, Općine Olovo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje sredstava.

Na ovaj način Općina Olovo nastoji osigurati što povoljnije uslove za intenzivniji razvoj poljoprivredne proizvodnje, podsticati poljoprivredne proizvođače kako bi proizveli značajnije količine poljoprivrednih proizvoda za vlastite potrebe i za potrebe tržišta, podsticati organizovanu i kooperativnu proizvodnju i plasman tržnih viškova poljoprivrednih proizvoda i na taj način omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da se isključivo usmjere na proizvodnju odnosno na kvalitet i kvantitet svojih proizvoda.