Pozivaju se poljoprivredni proizvođači, fizička i pravna lica sa sjedištem na području Općine Olovo, koji su upisani u RPG i RK da Službi za ekonomske poslove Općine Olovo dostave pismeni zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za jesenju sjetvu za 2023.godinu.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10.11.2023.godine.