Općina Olovo u saradnji sa Centrom za energiju, okolinu i resurse “CENER 21” iz Sarajeva, a uz pomoć Ambasade Republike Češke u Bosni i Hercegovini provodi projekat razvoja i promocije korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti na području općine Olovo. U okviru promotivne kampanje, koja će rezultirati izradom “ studije izvodljivosti korištenja solarne energije u javnim zgradama u nadležnosti Općine Olovo” u petak 15.07.2022.godine na platou ispred zgrade Općine upriličena je javna prezentacija projekta energetske efikasnosti koja je obuhvatila razgovor i druženje sa građanima na temu postizanja energijski efikasnijeg domaćinstva. Uz to je izvršena podjela informativnih brošura sa savjetima za postizanje energijski efikasnijeg domaćinstva.