S obzirom da navedena sredstva još uvijek nisu doznačena te da je je zbog nastupajućih božićnih i novogodišnjih praznika korigovano radno vrijeme, obavještavamo članove domaćinstava sa liste kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava sa područja općine Olovo da će se pojedinačne isplate jednokratne novčane pomoći na bankovne račune kvalifikovanih energetski siromašnih domaćinstava, pod uslovom da sredstva budu doznačena, isplaćivati počevši od 03.01.2024. godine.