Služba za Opću upravu i društvene djelatnosti Općine Olovo obavještava demobilisane borce mlađe od 57 godina života koji su korisnici prava na novčanu egzistencijalnu naknadu da su obavezni u skladu sa članom 14.Uredbe o novčanoj egzistencijalnoj naknadi ZDK od 01.12. do 31.12. tekuće budžetske godine ovoj službi dostaviti dokumentaciju radi ažuriranja podataka, a u svrhu nastavka isplate u narednoj budžetskoj godini.

TRAŽENA DOKUMENTACIJA:

  1. Uvjerenje o kretanju za demobilisane borce (MUP ZDK),
  2. Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje ZDK za demobilisane borce (Biro Olovo),
  3. Kućna lista ( Za one koji su sami u kućnoj listi Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju),
  4. Uvjerenje o prihodima zaposlenih, odnosno dokaz o nezaposlenosti punoljetnih članova domaćinstva, koji su navedeni u kućnoj listi. (Za zaposlene tri platne liste, a za nezaposlene uvjerenje o statusu osiguranika Porezne uprave FBiH).

Napomena: U slučaju da korisnik prava u predviđenom roku ne dostavu dokumentaciju, izvršit će se obustava isplate egzistencijalne naknade.

Služba za Opću upravu i društvene djelatnosti Općine Olovo