Projekat ”Izrada projektno tehničke dokumentacije na nivou idejnog i glavnog projekta za prečistač otpadnih voda u naselju Olovske Luke, općina Olovo“ uspješno je proveden. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 14.652,00 KM, od čega je Fond za zaštitu okoliša FBiH imao učešće u iznosu od 8.775,00 KM. U svrhu zaštite okoliša i podzemnih voda, koje predstavljaju osnovni izvor pitke vode, izuzetno je važno da svako mjesto ima priključak na javni kanalizacijski sustav ili svoj način pročišćavanja otpadnih voda.