Sastav sadašnjeg Općinskog vijeća čine sljedeći vijećnici

 • SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

  1. Semir Degirmendžić
  2. Avdo Kučanović
  3. Amir Muminović
  4. Enida Brkić
  5. Aida Hadžiabdić
  6. Mirsada Zukić
  7. Mirsad Šarić
  8. Ćazim Hadžiefendić
 • DF - DEMOKRATSKA FRONTA

  1. Velma Avdić
  2. Mujo Ahmetspahić
  3. Maida Hadrović
 • ASDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

  1. Idris Smailhodžić
  2. Azra Mehanović
 • STRANKA ZA OPĆINU OLOVO - SzOOL

  1. Emir Merdan
  2. Adem Karamović
 • SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

  1.  Mahir Hasanspahić
 • SBB BIH - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE

  1. Emir Šarić