Centar za mlade INPUT raspisuje poziv za obuku za omladinske lidere/ke u zajednici. Poziv je otvoren za mlade od 18 do 30 godina sa područja Zeničko-dobojskog kantona ( Zenica, Visoko, Zavidovići,
Breza, Kakanj, Olovo, Vareš, Žepče, Maglaj, Tešanj, Usora i Doboj-Jug ). Obuka za omladinske lidere/ke namjenjena je mladim ljudima koji imaju motivaciju da pokrenu nešto novo za mlade i učestvuju u kreiranju boljeg položaja mladih.

Cilj je da se obuče mladi koje žele da pružaju podršku mladima kroz različite aktivnosti i projekte u zajednici, kreirane na osnovu društvenih, ponašanja, zdravstvenih, razvojnih, i sigurnosnih potreba mladih, a s druge strane da ostvare i saradnju sa općinskim i gradskim službama za pitanja mladih, ka kreiranju boljeg položaja mladih u njihovim lokalnim sredinama. Osnovna svrha jeste podsticanje mladih na aktivizam, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i informisanje mladih. Aktivnost se realizuje u okviru projekta „Lokalni omladinski servisi u ZDK“ uz podršku Federalnog ministarstva kulture
i sporta i Ministarstva za obrazovanje kulturu i sport ZDK.

Rok za prijavu je 15.11.2023. godine do 13h.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na e-mail: info@inputcentar.com ili putem kontakt telefona (viber): +387 62 116 343