Na osnovu raspisanog Konkursa Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2023/2024. godinu, Komisija je sačinila preliminarnu listu aplikanata koji su u konkurenciji za dodjelu studentske stipendije.

Preliminarna lista može se pogledati na oglasnoj ploči Općine Olovo i na web stranici Općine Olovo, počev od 17.04.2024. godine.