Najznačajnije prirodno bogatstvo općine su šume na kojima počiva privreda Olova, očuvana područja prirodnih vrijednosti, kombinovana sa izvorom mineralne vode, kao i hidrološki resursi koji imaju širi značaj za stanovišto u smislu vodosnadbijevanja, a djelimično i kao hidroenergetski potencijal.

Prirodni resursi kojima raspolaže općina Olovo predstavljaju solidnu osnovu ukupnog društveno-ekonomskog razvoja, a njihovo efikasnije i racionalnije korištenje doprinosi bržem privrednom razvoju.

Ljekovite mineralne vode, područja prirodnih vrijednosti i uopće visok kvalitet prirodne životne sredine, koji će još više porasti izgradnjom akumulacionih jezera predstavljaju značajne komparativne prednosti ovog područja.

Uz veoma povoljan geoprometni položaj koji će dobiti na kvalitetu modernizacijom postojeće putne mreže, turizam i rekreacija lokalnog i regionalnog značaja postati će bitan faktor razvoja. Na planiranim akumulacijama čija je namjena prvenstveno za vodoopskrbu može se organizirati sport, rekreacija i ribolov.

Prema tome, čuvanje, njegovanje i unapređenje kvaliteta životne sredine koja predstavlja komplementaran faktor ljekovitim mineralnim vodama je neophodan uvjet za razvoj turizma.

 

Mineralni resursi

Od mineralnih sirovina na području Općine Olovo se nalaze ekonomski značajne količine olovne rude (ceruzit), a rudarska aktivnost datira još iz vremena Rimljana.

Mineralni resursi zastupljeni na području općine Olovo su:

  • Nemetalične mineralne sirovine (magmatskog porijekla) koje zauzimaju značajno mjesto u građevinarstvu kao ukrasi, tehnički ili arhitektonski kamen;
  • Nemetalične mineralne sirovine (sedimentnog porijekla) koje takođe imaju veliku primjenu u građevinarstvu, a prvenstveno se to donosi na karbonatne krečnjačke tvorevine trijaske starosti;
  • Metalične mineralne sirovine – prvenstveno se misli na olovnu rudu, mineralna ležišta ceruzita;
  • Termalna voda – pogodna za banjsko liječenje.

 

Šume

Značajno šumsko bogatstvo, kao i industrija bazirana u njemu su i do sada bili glavno razvojno opredjeljenje, naime ukupna površina šumskog zemljišta je 27.821 ha ili 68,1% površine općine.

Insistira se na čuvanju, racionalnom korištenju i obnavljanju šuma koje istovremeno predstavljaju značajan element kvaliteta prirodne sredine.

 

Vodeni potencijal

Kroz opštinu Olovo protiču tri rijeke, na kojima je i nastao opštinski centar. Te rijeke su: Stupčanica, Bioštica koje se spajaju u gradu i čine Krivaju.

Površinski tokovi na ovom području prema ihtiološkoj klasifikaciji i ekološkim uslovima, pripadaju tipu čisto salmonodnih voda, sa izuzetkom rijeke Krivaje ispod Olova. To su vanredno povoljna ribolovna područj, koja se ubrajaju u prve kategorije sportsko- turističkih ribolovnih terena, koji su naseljeni potočnom pastrmkom, lipljanom, mladicom, te klijenom, škobaljom potočnom mrenom i dr., naseljeni su i rak kamenjar i plemeniti rak.

Planinske rijeke Stupčanica i Bioštica, koje tvore Krivaju, svojim ljepotama privlače veliki broj ljubitelja sportskog ribolova, te prijatelja prirode uopšte koji čine većinu izletnika na ovim prostorima.

Rijeka Krivaja se prostire na području općine Olovo dužinom od 35 km i pruža izvanredne mogućnosti za različite vrste turističke ponude. Prije svega, mogućnost organizovanja rafting tura, ali i na potencijale za razvoj sportskog ribolova i fly fishinga.

Posljednjih nekoliko godina općina Olovo i Zavidovići organizuju rafting na rijeci Krivaji koji svake godine okuplja sve veći broj učesnika i prelazi udaljenost od 72 km.

I pored tri rijeke, ipak najveću pažnju privlače termalne vode čija je temperatura konstantna tokom cijele godine. Pogodne su za liječenja, prije svega kožnih bolesti i bolesti očiju. Kapacitet hotela “Aquaterm” je uvijek popunjen.