Obavještenje o nabavci udžbenika za sve učenike prvog razreda

Načelnik Općine Olovo, g-din Đemal Memagić će i ove godine dati svoj doprinos te iz svojih ličnih sredstava izvršiti kupovinu udžbenika za školsku 2021/2022.godinu svim učenicima koji kreću u prvi razred. Ukupno na području naše Općine upisano je 69 prvačića – OŠ ”Olovo” -54 i OŠ ”Hasan Kikić” Solun -15 prvačića.

Općina Olovo će svakako nastaviti podržavati ovakve projekte, koji imaju za cilj unapređenje obrazovnog sistema u našim školama.

Našim prvačićima želimo sreću i puno uspjeha u učenju i radu.

OPĆINSKI NAČELNIK

ĐEMAL MEMAGIĆ

Općina Olovo i Fond za zaštitu okoliša FBiH uspješno realizovali projekat ”Izrada projektno tehničke dokumentacije na nivou idejnog i glavnog projekta za prečistač otpadnih voda u naselju Olovske Luke, općina Olovo“

Projekat ”Izrada projektno tehničke dokumentacije na nivou idejnog i glavnog projekta za prečistač otpadnih voda u naselju Olovske Luke, općina Olovo“ uspješno je proveden. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 14.652,00 KM, od čega je Fond za zaštitu okoliša FBiH imao učešće u iznosu od 8.775,00 KM. U svrhu zaštite okoliša i podzemnih voda, koje predstavljaju osnovni izvor pitke vode, izuzetno je važno da svako mjesto ima priključak na javni kanalizacijski sustav ili svoj način pročišćavanja otpadnih voda.

Uspješno okončana realizacija projekta između Općine Olovo i Fonda za zaštitu okoliša FBiH -Izrada projektno tehničke dokumentacije, deponija “Gradina”

Općina Olovo u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, upješno je okončala realizaciju projekta  „Izrada projektno tehničke dokumentacije na nivou glavnog projekta za izgradnju objekata, u svrhu sanacije postojeće deponije komunalnog otpada i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada na lokalitetu „Gradina“ na području Općine Olovo“, čija ukupna vrijednost iznosi 50.396,00 KM, od čega je Fond za zaštitu okoliša FBiH obezbijedio značajna finansijska sredstva u iznosu od 30.000,00 KM. Implementacijom ovog projekta treba da se riješe osnovni problemi oko upravljanja otpadom na cijelom području općine, jačanjem kapaciteta i uvođenjem u sistem najvećeg broja proizvođača otpada.