Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union Banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu

Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava trajnog revolving fonda kod Union Banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu

Javna rasprava za izradu Regulacionog plana za lokalitet izletišta Zeleni Vir

Javna rasprava za izradu Regulacionog plana za lokalitet izletišta Zeleni Vir

RP Zeleni Vir_Nacrt _maj_2020

01_N_Izvod iz plana viseg reda

02_ N_Postojeće stanje gradjevinskog fonda

03_N_Postojeće stanje infrastrukture

04_N_Postojeće stanje namjene površina zoning

05_N_Plan prostorne organizacije

06_N_Plan saobraćaja

07_N_Plan parcelacije

08_N_Plan gradjevinskih i regulacionih linija

09_N_Plan infrastrukture_ vodosnabdijevanje i odvodnja

10_N_Plan infrastrukture_ elektroenergetika